Zpět
Novinky / STAN POMÁHÁ
STAN POMÁHÁ

STAN POMÁHÁ

STAN POMÁHÁ
a my MOC děkujeme!
 
 
Svou soukromou aktivitou se Starostové a nezávislí rozhodli podpořit Projekt umělecké výmalby dětského oddělení FN Brno. Děkujeme za projevenou důvěru a finanční dar:

Petru LETOCHOVI, Vítězslavě PLCHÚTOVÉ, Mgr. Kateřině POKORNÉ, Pavle VANKOVÉ, Mgr. Josefu COGANOVI, Davidu LACINOVI, Michaele OPLTOVÉ, Ondřeji LOCHMANOVI, Miroslavu JURSOVI, Janě KRUTÁKOVÉ, Martinu MALEČEKOVI, Martinu HÁJKOVI, Petru GAZDÍKOVI, Miladě VOBORSKÉ, Viktoru VOJKOVI, Janu KUCHAŘOVU, Lukáši VLČKOVI, Tomáši DUBSKÉMU, Mgr. Michaele ŠEBELOVÉ, Petře QUITTOVÉ, Janu BERKI, Elišce OLŠÁKOVÉ

Vaše Víly