Zpět
Novinky / FN Brno
FN Brno
FN Brno FN Brno FN Brno FN Brno

FN Brno

FN BRNO - chceme pokračovat.....
Vážená paní předsedkyně,
především hygienické důvody nás nutí odstranit nástěnky, které tvoří výzdobu ve velké části Poliklinické ambulantní části Dětské nemocnice. Pod dojmem, který na veřejnost i zaměstnance udělalo Vaše dílo, jsme Vás chtěli požádat o uměleckou výmalbu, která by nástěnky nahradila, povýšila estetickou úroveň prostor, dětem zpříjemnila čekání a odtrhla jejich mysl od vlastního trápení i vědomí, že se nachází v nemocnici. Jedná se o rozsáhlou a místy i komplikovanou plochu chodeb, která není příliš prosvětlená a jejíž výzdoba vyžaduje velkou invenci i důmysl. Na druhé straně dává možnost např. vytvořit na sebe navazující příběh po vzoru leporela, což je počin i u nás nevídaný. Stejně tak volají po výmalbě některé z vyšetřoven.
V příloze si dovoluji zaslat plánek chodeb, kde jsou plochy s uvažovanou výmalbou vyznačeny červenou čárou. Jedna ze zdí je často přerušovaná dveřmi, nástěnkami s instrukcemi pro rodiče a dalšími technickými prvky. Chodby mají zakulacené rohy, je zde i pomalovaný sloup, který by si změnu určitě také zasloužil. Nemáme touhu, aby bylo vyzdobeno všechno. Plánkem jsme Vám jen chtěli alespoň zevrubně představit prostor. Obrázky by měly dosahovat výšky 1,5 m.
Velmi bychom uvítali Vaši návštěvu a radu, která místa považujete za vhodná a samozřejmě i Vaše rozhodnutí, zda je Váš nadační fond v této záležitosti pomoci Dětské nemocnici, jako již několikrát.
Se srdečným pozdravem
PhDr. Jana Šífová, MBA
Zástupce Zdravotnického náměstka pro NLZP pro Dětskou nemocnici FN Brno